Category Museos do horror

Lizzie Borden


“Lizzie Borden took an axe gave her mother forty whacks when she saw what she had done gave her father forty one.“ (Lizzie Borden colleu unha machada deulle á súa nai corenta machadazos cando viu o que fixera deulle ao seu pai corenta e un.) Non era a súa nai, senón a muller coa que […]

Museos do horror: Lara


Tiña pensado escribir sobre un peculiar museo que descubrín hai pouco pero, como Hannibal me ocupa o pensamento, pasóuseme por alto ata que onte, na presentación de Tebras na Alma, saiu nunha conversa. Pois ben, o lugar do que quero falar é o Museo Lara, en Ronda (Málaga), abrigádevos ben para subir ao alto, porque […]